Wybrano Zarząd na kolejne 2 lata

W dniu 27.09.2023 odbyło się Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu MKS Piaseczno.

Podczas głosowania zgromadzenie wybrało następujący skład Zarządu na lata 2023-2025:

Joanna Susabowska – Prezes MKS Piaseczno

Monika Szpala – Sekretarz Zarządu

Małgorzata Michalska – Członek Zarządu

Rafał Piórek – Członek Zarządu

Gabriel Turczyński – Członek Zarządu